1) Do 24 hodín od prvého kontaktu si prídeme obzrieť Vašu nehnuteľnosť.

2) Na osobnom stretnutí zanalyzujeme Vaše potreby a ciele.

3) Pokračujeme v analýze, a to všetkých potrebných dokumentov ako napríklad dokumenty o Vašich prípadných záväzkoch.

4) Posúdime momentálnu situáciu a navrhneme optimálne riešenie. To sa môže líšiť, podľa toho či máte záujem o výkup nehnuteľnosti, alebo Vám hrozí dražba.

5) Po analýze všetkých potrebných údajov o nehnuteľnosti predložíme klientovi cenovú ponuku za nehnuteľnosť. Ocenenie nehnuteľnosti vždy vychádza z trhovej ceny nehnuteľnosti.

6) Dohodneme na spoločnom postupe pri výkupe nehnuteľnosti, oddlžení nehnuteľnosti, vyplatení zálohy, vyplatení veriteľov a pod